Bursa doğumlu Sinem Arı ilköğreniminin ardından lise eğitimini Bursa Erkek Lisesiʼnde tamamlamıştır. Lisans eğitimine Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji bölümünde başladıktan sonra fakülte bünyesinde alan içi ve alan dışı pek çok proje ve organizasyonda görev almıştır. Yıldırım Beyazıt Üniversitesiʼnde psikoloji bölüm öğrencileri tarafından düzenlenen Deneyim Aktarımı konferanslarına katılım sağlamıştır. Tpöçg tarafından düzenlenen 20. Uluslararası Psikoloji Kongresinde Bengi Semerci koordinatörlüğünde “Çocuk Adaleti” çalışma grubuna katılmıştır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen psikoloji kongresinde  “Bir Değişim Öyküsü:Psikoterapi” başlığıyla psikoterapi çalışmalarına katılmıştır. Eğitim hayatına devam ettiği süreçte Bursa Devlet Hastanesi bünyesinde stajını tamamlamış ve burada çeşitli gözlem ve görüşme tekniklerini uygulamıştır. Pek çok test uygulamasını yine staj sürecinde hastane bünyesinde gerçekleştirmiştir. Bursa Teknik Üniversitesi tarafından başlatılan Aile Danışmanlığı Eğitim Programını tamamlayarak aile danışmanlığı alanında çalışmaya başlamıştır.  Mezun olduğu 2016 yılından itibaren çeşitli kurumlarda psikolog ve stajyer psikolog ünvanıyla görev almıştır. Dünyaʼnın en önemli doğum destekçiliği örneklerinden birine öncülük eden Sally Kelly tarafından gerçekleştirilen ve İstanbul Doğum Akademisi ev sahipliğindeki “Doğumda Yas” eğitimine katılmıştır. Hala farklı kurumlarda psikolog olarak görev yapmakta ve Psikoloji Akademisi Bursa şubesinde aktif görev almaktadır.