1994 yılında Kütahya’da doğmuştur. Lisans eğitimini   Maltepe Üniversitesi  psikoloji bölümünde tamamlamıştır.  Lisans eğitimi sırasında Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma hastanesinde(2016), Kütahya Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde ,  Palyetif Bakım Ünitesinde ve Besmer İşitme Konuşma Ses Bozuklukları Tanı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde(2017) stajyer psikolog olarak görev almıştır. Eğitiminin son 1 yılında Uludağ Üniversitesi’nde eğitim görmüş bu süreçte Diyalektik Davranışçı Terapi eğitimi almıştır.  Araştırmalarını çocuklar üzerinde yoğunlaştırarak Çinikent Özel Eğitim Ortaokulunda ve Kuştepe Roman Sanat evinde eğitmenlik yapmıştır. Psikoloji Akademisi’nde madde bağımlılığı ile çalışma, kısa süreli çözüm odaklı terapi, çocuk testleri, klinik değerlendirme testleri, WİSC-R zeka testleri ve Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimlerini tamamlamıştır.(2018) Meslek hayatına Bursa Psikoloji Akademisi’nde psikoterapist olarak devam etmektedir.