Egitimlerimiz

Ağustos 20, 2018

OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ

Eğitim Tanıtımı 3-12 yaş arası çocuklarda kullanılan terapi tekniklerinden ve vaka örneklerinin çalışılmasından oluşmaktadır. Oyun terapisi, oyun ve oyuncaklar aracılığıyla çocukların duygularını, ihtiyaçlarını ve sorunlarını […]
Ağustos 20, 2018

ADLİ GÖRÜŞME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Eğitim Tanıtımı Eğitim kapsamında ihmal, istismar ve şiddet konularında kuramsal bilginin yanında ihmalin, istismarın ve şiddetin bireylerde yarattığı ruhsal etkiler hakkında bilgi vermek, adli g.rüşmenin nasıl gerçekleştirilmesi […]
Ağustos 27, 2018

AİLE HEYKELİNİZ VE SİZ

Şu an yaşadıklarımız bize hala yüzyıllar öncesinde yaşanan şeylerin mirası. İyi ya da kötü olarak ayırdığımız ve adlandırdığımız şeylerin sorumluluğunu taşıyoruz. Bizler yeni çözümler […]
Ekim 1, 2018

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ SÜPERVİZYONU

Eğitimin Tanıtımı BDT süpervizyon programı BDT temel eğitimini tamamlamış ve hali hazırda klinik hasta/danışan görmekte olan terapistler için hazırlanmıştır. Süpervizyon bir terapistin gördüğü bir vakanın […]
Şubat 15, 2019

ÇOCUK VE ERGENLER İLE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ EĞİTİMİ

  1. MODÜL Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Modeli: Tarihsel Gelişim; Psikopatoloji Kuramı ve Temel İlkeler Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Modelinde Görüşme ve Değerlendirme Becerileri Bilişsel Değerlendirme, […]
Şubat 23, 2019

ÇOCUK PSİKOTERAPİSİ EĞİTİM PAKETİ

Eğitimin Tanıtımı Bu eğitim; çocuk ve ergen psikoterapisi alanında sıklıkla kullanılan temel terapi ve test eğitimlerinden oluşmaktadır. Çocuk ve ergen psikoterapisi alanında çalışan ya […]
Şubat 23, 2019

YETİŞKİN PSİKOTERAPİSİ EĞİTİM PAKETİ

Eğitimin Tanıtımı Bu eğitim yetişkin psikoterapisi alanında çalışan ya da bu alanda çalışmayı düşünen katılımcıların terapötik becerilerini güçlendirmeye yönelik bir paket olarak hazırlanmıştır. Eğitimler […]
Ağustos 20, 2019

TEMEL PSİKOFARMAKOLOJİ VE BİYOLOJİK TEDAVİLERE GİRİŞ EĞİTİMİ

Eğitim Tanıtımı Bu eğitimle biyolojik tedaviler ve psikiyatride kullanılan ilaçlar konusunda temel düzeyde yetkinlik kazandırılması hedeflenmiştir. Eğitim İçeriği Psikiyatrik Epidemiyoloji ve Tanı Psikiyatrik Semiyoloji Psikiyatrik […]