BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ EĞİTİMİ

Sistemik ve bilişsel yaklaşım çerçevesinde danışan problemleri nasıl yorumlanır ve müdahale edilir? Problem tanımı nasıl alınır, danışan ile terapötik alyans nasıl kurulur, danışana kendi problemlerini yönetmede güç kazandırmak nasıl gelişen bir süreçtir? Bu program önce teorik tanımlar sonra pratik çalışmalar ve vaka örnekleri üstünden yürütülecektir. Eğitimle katılımcılara psikoterapi yapma becerisinin kazandırılması amaçlanmıştır.

1. MODÜL: BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİNİN TEMELLERİ
 • Kognitif Süreçler
 • Seansın Yapısı
 • Bilişsel Davranışçı Terapinin Teknikleri
  • Psikoterapide Temel İlke ve Görüşme Becerileri
  • Bilişsel Davranışçı Kavramlaştırma ve Formülasyon
  • Sokratik Sorgulama ve Yönlendirilmiş Keşif
  • Otomatik Düşüncelerin Saptanması ve Ele Alınması
  • Temel İnanç ve Ara İnançların Saptanması ve Değiştirilmesi
 • Ev Ödevleri ve Bir Sonraki Seansın Yapılanması
 • Vaka Paylaşımı
 • Örnek Seans Uygulaması
 • Katılımcıların Seans Uygulaması
2. MODÜL: DEPRESYONDA VE İNTİHAR DÜŞÜNCESİNDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM
 • Depresyonun Bilişsel Modelde Açıklanması
 • Danışanın Depresyon Hikayesinin Alınması
 • Depresyonu Sürdüren Düşünce ve Davranışları Değerlendirme
 • Tedavi Planı Oluşturma
 • Davranış Etkinleştirme
 • Deneyimsel Kaçınmayı Azaltma
 • Depresif Ruminasyonla Çalışma
 • Terapötik İttifakın Geliştirilmesi ve Tedavi Hedefleri
 • Ev Ödevleri ve Bir Sonraki Seansın Yapılanması
 • Tedavi Sonlandırma ve Relapsı Önleme Teknikleri
 • Vaka Paylaşımı
 • Örnek Seans Uygulaması
 • Katılımcıların Seans Uygulaması
         İntihar Düşüncesinde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım
 • Etik İlke İhlalleri Nasıl Olur
 • İntiharın Bilişsel Modeli
 • İntiharı Önlemede Kullanılan Yöntemler
 • Vaka Paylaşımı
 • Örnek Seans Uygulaması
 • Katılımcıların Seans Uygulaması
3. MODÜL: ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM
 • Anksiyetenin Bilişsel Modelde Açıklanması
 • Kognitif Süreçler ve Yeniden Yapılandırma
 • Duygu Düzenleme ve Anksiyete
 • Sosyal Anksiyeteye Bilişsel Davranışçı Yaklaşım
 • Anksiyetede Maruz Bırakma Tedavisi
 • Ev Ödevleri ve Bir Sonraki Seansın Yapılanması
 • Tedavi Sonlandırma ve Relapsı Önleme Teknikleri
 • Vaka Paylaşımı
 • Örnek Seans Uygulaması
 • Katılımcıların Seans Uygulaması
4. MODÜL: PANİK BOZUKLUK VE OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞA BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM
 • Obsesif Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Modelde Açıklanması
 • Tipik Obsesyonlar, Kompülsiyonlar ve Pasif Kaçınma Davranışları
 • Tehdit Uyaranlarını, Felaket Düşüncelerini, Aktif ve Pasif Kaçınma Davranışlarını Değerlendirme
 • Tedavi Planı Oluşturma
 • Tedavi Rasyonelini Verme
 • Obsesyonlara Yönelik Maruz Bırakma
 • Kompülsiyonlara Yönelik Tepki Engelleme
 • Kompülsif Biriktirmeye Yönelik Müdaheleler
 • Panik Bozukluğun Bilişsel Modeli
 • Fobi ve Agorofobinin Bilişsel Modeli
 • Ev Ödevleri ve Bir Sonraki Seansın Yapılanması
 • Tedavi Sonlandırma ve Relapsı Önleme Teknikleri
 • Vaka Paylaşımı
 • Örnek Seans Uygulaması
 • Katılımcıların Seans Uygulaması
5. MODÜL: TRAVMA, TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNA BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM
 • Travma ve TSSB’nin Bilişsel Modelde Açıklanması
 • Kronik Hastalıklar ve TSSB
 • Kronik Ağrı ve TSSB
 • TSSB Semptomlarının Tanımlanması
 • TSSB’ye Bilişsel Müdahale
 • Stres Yönetimi ve Teknikleri
 • Maruz Bırakma, Sistematik Duyarsızlaştırma ve İmajinasyon Teknikleri
 • Ev Ödevleri ve Bir Sonraki Seansın Yapılanması
 • Tedavi Sonlandırma ve Relapsı Önleme Teknikleri
 • Vaka Paylaşımı
 • Örnek Seans Uygulaması
 • Katılımcıların Seans Uygulaması
6. MODÜL: YEME BOZUKLUKLARI VE KİLO KONTROLÜNDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM
 • Yeme Bozukluklarının Bilişsel Modelde Açıklanması
 • Yeme Bozuklukları Tanımlaması
 • Yeme Davranışı ve Yeni Davranış Oluşturulması
 • Yeme Davranışı Tespiti
 • Açlık, Duygusal Açlık ve Aşerme İle Baş Etme
 • Yeme Günlüğü Oluşturma
 • Vaka Paylaşımı
 • Örnek Seans Uygulaması
 • Katılımcıların Seans Uygulaması
 • Eğitim içeriği Beck Institute CBT eğitim içeriğine eşdeğer hazırlanmıştır.
 • Modül tarihleri YÖK sınav tarihlerine göre değişiklik gösterebilir. Böyle bir durumda katılımcılarımız en az 1 ay önceden bilgilendirilir.

Kesin Kayıt Yaptırmak İsteyenler:

Katılımcıların, eğitime katılmak için  eğitimlerimiz bölümünden başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Başvuru formunun doldurulmasının ardından ödeme bilgileri mail ile gönderilecektir.

Eğitim Ücreti: Ayrı ayrı her modül için eğitim ücreti 670 TL’dir.  Tüm modüller için eğitim ücreti 4.000 TL’dir. Ödemeyi tek seferde yapma zorunluluğu olmayıp; her modülün ücreti modülün olduğu tarihte verilebilir. Ücretlere KDV dahildir.

*Eğitimden bir hafta önceki iptallerde ön kayıt ücreti iade edilmemektedir.

**Kesin kayıt yaptıran öğrenci katılımcıların öğrenci belgelerinin , mezun katılımcıların ise diplomalarının fotokopileri veya e-posta yoluyla pdf’leri kurumumuzca talep edilmektedir.

Eğitim uygulamalıdır. Eğitim içeriği teorinin yanı sıra yaşantısal deneyim de kazandıracak şekilde geliştirilmiştir.

Eğitimde kullanılan içerikler kitapçık halinde basılı olarak verilmektedir.

Ücret  4.000 ₺
Eğitmen  Doç. Dr. Itır Tarı Cömert
Tarih ve Saat  İSTANBUL

 

 1. Modül: 5-6 Ekim 2019

 2. Modül: 9-10 Kasım 2019

 3. Modül: 16-17 Kasım 2019

 4. Modül: 28-29 Aralık 2019

 5. Modül: 11-12 Ocak 2020

 6. Modül:  8-9 Şubat 2020

Eğitim Yeri  Teşvikiye Mah. Büyük Çiftlik Sk. No.3/1 Şişli, İstanbul
Katılımcı Özellikleri  Eğitime yalnız psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunları ile 4. sınıf öğrencileri katılabilir.
Sertifikasyon   Eğitim sonrasında katılımcılara Psikoloji Akademisi ve TORUSAD onaylı “Uygulayıcı Sertifikası” düzenlenecektir.
BAŞVUR